Over ons

Bevlogenheid, professionele nieuwsgierigheid en vakmanschap

Vakmanschap, professionele nieuwsgierigheid en bevlogenheid

Opleidingsschool Delflanden Westland (ODW) is een opleidingsschool in de regio Delft, Westland en Zoetermeer: een partnerschap tussen drie besturen voortgezet onderwijs en drie lerarenopleidingen. Bij ons leer je van de opleiders en begeleiders hoe de theorie van de opleiding in de praktijk werkt en toepast. ODW leert je door middel van het regiogeïnspireerde opleidingsprogramma hoe het lesgeven werkt in de praktijk. Daarbij is de basis leren op de werkplek en de theorie die je leert op de opleiding koppelen aan de praktijk. 

Bij alles wat je doet staan de drie kernwaarden (vakmanschap, professionele nieuwsgierigheid en bevlogenheid) centraal. Ook krijg je leer-/werkactiviteiten als transferbijeenkomsten, intervisie en portfoliobegeleiding. De schoolopleider, instituutsopleider en de werkplekbegeleider ondersteunen je in het volgen van het programma. HR-studenten (Hogeschool Rotterdam) krijgen de kans om vier jaar binnen ODW te blijven en gedurende deze vier jaar bij verschillende scholen met verschillende onderwijscontexten stage lopen, van praktijkonderwijs tot gymnasium. HR-studenten wisselen jaarlijks van school en krijgen in mei/juni een nieuwe stageplaats aangeboden, waarbij zij vooraf hun voorkeur voor een school kunnen aangeven. Voor andere opleidingstrajecten hebben we verschillende mogelijkheden om andere scholen van dichtbij mee te maken.

PARTNERS

Dit zijn de partners binnen de opleidingsschool

FAQ

Veelgestelde vragen