FAQ

Veelgestelde vragen (met antwoorden)
Per categorie

Algemeen

Opleidingsschool Delflanden Westland (ODW) is een opleidingsschool in de regio Delft, Westland en Zoetermeer: een partnerschap tussen drie besturen voortgezet onderwijs en drie lerarenopleidingen. Bij ons leer je van de opleiders en begeleiders hoe de theorie in de praktijk werkt en hoe je die toepast.

Binnen ODW werken drie schoolbesturen met die lerarenopleidingen samen, namelijk SCO Delft, Lucas Onderwijs VO Delflanden, Lucas Onderwijs regio Westland, Hogeschool Rotterdam IvL, ICLON en TU Delft SEC.

Bekijk alle ODW'ers

Studenten

ODW leert je door middel van het regiogeïnspireerde opleidingsprogramma hoe het lesgeven werkt in de praktijk. Daarbij is de basis leren op de werkplek en de theorie die je leert op de opleiding koppelen aan de praktijk. Bij alles wat je doet staan de drie kernwaarden (vakmanschap, professionele nieuwsgierigheid en bevlogenheid) centraal. Ook krijg je leer-/werkactiviteiten als transferbijeenkomsten, intervisie en portfoliobegeleiding. De schoolopleider, instituutsopleider en de werkplekbegeleider ondersteunen je in het volgen van het programma.

HR-studenten (Hogeschool Rotterdam) krijgen de kans om vier jaar binnen ODW te blijven en gedurende deze vier jaar bij verschillende scholen met verschillende onderwijscontexten stage lopen, van praktijkonderwijs tot gymnasium. HR-studenten wisselen jaarlijks van school en krijgen in mei/juni een nieuwe stageplaats aangeboden, waarbij zij vooraf hun voorkeur voor een school kunnen aangeven. Voor andere opleidingstrajecten hebben we verschillende mogelijkheden om andere scholen van dichtbij mee te maken.

Je kan een opleiding volgen bij ODW als je een lerarenopleiding volgt bij één van de volgende drie instituten: Hogeschool Rotterdam, ICLON en TU Delft SEC.

De werkplekbegeleider: dit is jouw eerste aanspreekpunt binnen de school. Dit is een docent uit hetzelfde of een vergelijkbaar vakgebied die een opleiding heeft gevolgd om studenten op te leiden op de werkplek. De werkplekbegeleider kan jou vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch verder laten groeien en ontwikkelen.

De schoolopleider: volgt de voortgang van alle studenten op de schoollocatie door lesbezoeken en gesprekken. Samen met de instituutsopleider beoordeelt hij/zij jou.

De instituutsopleider: dit is jouw opleider vanuit de lerarenopleiding. Hij/zij weet wat er vanuit de lerarenopleiding van jou verwacht wordt en begeleidt jou daarin. Samen met de schoolopleider beoordeelt hij/zij jou. De instituutsopleider is de eindverantwoordelijke voor de beoordeling.

De schoolcoördinator: dit is de persoon die verantwoordelijk is voor de stageplaatsing en voor de transferdagen. De schoolcoördinatoren ontwikkelen samen met de programmamanager, instituutsopleiders en de stuurgroep beleid op het terrein van Samen Opleiden. De schoolcoördinator onderhoudt hiertoe het contact met de schoolopleiders en schoolleiding.

Studenten aan de voltijd lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam kunnen via het stagebureau van de HR hun voorkeur voor een stageplek doorgeven. Ditzelfde stagebureau zorgt voor de stageplaatsing in samenspraak met de schoolcoördinatoren.

Deeltijd studenten aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam mogen hun stageplek rechtstreeks regelen met de schoollocatie, maar kunnen ook via het stagebureau geplaatst worden. Wil je dit graag zelf regelen? Vul dan het contactformulier (link) in en geef daarin duidelijk aan waar jij naar op zoek bent.

Studenten van TU Delft SEC en ICLON kunnen via het stagebureau van ICLON bij ons geplaatst worden, zij mogen aldaar ook hun voorkeur aangeven. Ook is het mogelijk dat zij rechtstreeks een stageplek regelen bij de school van hun voorkeur. Wil je dit graag zelf regelen? Vul dan het contactformulier (link) in en geef daarin duidelijk aan waar jij naar op zoek bent.

Voor studenten van andere opleidingen geldt; Laat jouw stageverzoek achter bij ‘contact’ (link) en geef duidelijk aan waar je naar op zoek bent. Dan kijken de schoolcoördinatoren z.s.m. of wij dit mogelijk kunnen maken. Uiterlijk binnen 14 dagen heb je hier concreet een antwoord op.

Alle docenten in opleiding binnen onze opleidingsschool mogen gebruik maken van zowel het aanbod van de Lucas Academie als dat van de SCO-Academie, ongeacht bij welke van de twee besturen iemand stage loopt of werkt.
Het aanbod van de SCO Academie vind je op https://www.scodelft.nl/sco-academie
Het aanbod van de Lucas Academie vind je op https://www.lucasacademie.nl/
Zit er iets tussen wat aansluit bij jouw behoefte, schrijf je dan gewoon in! Je bent van harte welkom.

Docenten

Per locatie hebben wij een locatiespecifiek inductieprogramma, waarbij de locatie, populatie, cultuur en onderwijscontexten centraal staan.

De werkplekbegeleider is jouw eerste aanspreekpunt op de schoollocatie. De werkplekbegeleider ondersteunt jou waar nodig in je groei en ontwikkeling op pedagogisch-didactisch gebied en vakinhoud.

De schoolopleider/ BOS volgt de voortgang van alle nieuwe docenten op de schoollocatie middels lesbezoeken en gesprekken. Ook ondersteunt hij/zij nieuwe docenten door bijvoorbeeld intervisie te organiseren.

Onze locaties hebben regelmatig vacatures. Als zij-instromer ben je uiteraard van harte welkom om hierop te reageren. Wij denken graag met je mee over zaken als welke opleiding en welke schoollocatie er bij jou past en hoe werken en leren te combineren.
De vacatures van Stanislascollege, Praktijkcollege Zoetermeer, Motion, Picasso Lyceum en ISW vind je op www.lucasonderwijs.nl, die van CLD en SC Delfland op www.scodelft.nl.

Wil je liever vrijblijvend kennis komen maken, neem dan contact op met een van de schoolcoördinatoren van ODW.

Tip: sta je nog aan het begin van jouw oriëntatieproces of een baan als leraar iets voor jou is? Kijk dan ook eens naar de oriëntatie mogelijkheden via Leraar van Buiten www.leraarvanbuiten.nl.

Wij denken graag met je mee over zaken als welke schoollocatie er bij jou past. Neem gerust contact op met een van de school coördinatoren. Leg geheel vrijblijvend jouw cv eens bij ons neer. Je vindt onze gegevens hier.

Op onze locaties staan regelmatig vacatures open, als startende docent ben je uiteraard van harte welkom om hierop te reageren. De vacatures van Stanislascollege, Praktijkcollege Zoetermeer, Motion, Picasso Lyceum en ISW vind je op www.lucasonderwijs.nl, die van CLD en SC Delfland op www.scodelft.nl.

Het is nogal een verantwoordelijkheid die aan jou is toevertrouwd. Daar kun en moet je bij ondersteunt worden. Het docentschap in ODW is gericht op groei en ontwikkeling. Daarbij gaat het o.a. om ontwikkeling van en zorgen voor de ander én jezelf (vitaliteit). Vanaf werkdag 1 ga jij hier zelf ook mee aan de slag, nog voordat je je eerste klas voor je hebt zitten. Je wordt ondersteunt door een Werkplekbegeleider (kortweg WPB’er). Op alle locaties wordt deze begeleiding geboden, een gezamenlijk ODW-programma voor inductie is in de maak. De inductie-fase duurt 3 jaar.

Tip: neem zelf regie en bespreek wat jij nodig hebt met de schoolleider, schoolopleider en de wpb’er.

Alle docenten in opleiding binnen onze opleidingsschool mogen gebruik maken van zowel het aanbod van de Lucas Academie als dat van de SCO-Academie, ongeacht bij welke van de twee besturen iemand stage loopt of werkt.
Het aanbod van de SCO Academie vind je op https://www.scodelft.nl/sco-academie
Het aanbod van de Lucas Academie vind je op https://www.lucasacademie.nl/
Zit er iets tussen wat aansluit bij jouw behoefte, schrijf je dan gewoon in! Je bent van harte welkom.

Opleiders

ODW leert de student door middel van het regiogeïnspireerde opleidingsprogramma hoe het lesgeven werkt in de praktijk. Daarbij is de basis leren op de werkplek en de theorie die de student leert op de opleiding koppelen aan de praktijk. Bij alles wat de student doet staan de drie kernwaarden (vakmanschap, professionele nieuwsgierigheid en bevlogenheid) centraal. Ook krijgt de student leer-/werkactiviteiten als transferbijeenkomsten, intervisie en portfoliobegeleiding. De schoolopleider, instituutsopleider en de werkplekbegeleider ondersteunen de student in het volgen van het programma.

HR-studenten (Hogeschool Rotterdam) krijgen de kans om vier jaar binnen ODW te blijven en gedurende deze vier jaar bij verschillende scholen met verschillende onderwijscontexten stage lopen, van praktijkonderwijs tot gymnasium. HR-studenten wisselen jaarlijks van school en krijgen in mei/juni een nieuwe stageplaats aangeboden, waarbij zij vooraf hun voorkeur voor een school kunnen aangeven. Voor andere opleidingstrajecten hebben we verschillende mogelijkheden om andere scholen van dichtbij mee te maken.

Als werkplekbegeleider ben je de eerste aanspreekpunt voor de student. Je hebt een opleiding gevolgd om studenten op te leiden op de werkplek (of je gaat eraan beginnen). De werkplekbegeleider kan de student vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch verder laten groeien en ontwikkelen.

Als schoolopleider volg je de voortgang van alle studenten op de schoollocatie door lesbezoeken en gesprekken. Samen met de schoolcoördinator (en eventueel de instituutsopleider) organiseer je de transferdagen. Samen met de instituutsopleider beoordeel je de student.

Als schoolopleider volg je de voortgang van alle studenten vanuit de lerarenopleiding door lesbezoeken, gesprekken en portfoliobegeleiding. Samen met de schoolcoördinator en de schoolopleider organiseer je enkele transferdagen. Samen met de schoolopleider beoordeel je de student. De instituutsopleider is de eindverantwoordelijke voor de beoordeling.

Vraag bij de schoolcoördinator van jouw schoolbestuur naar de mogelijkheden.